Wat is Hitit ?

HITIT is een onafhankelijk bureau waarbij expertise kan worden ingehuurd op het gebied van project- en programmamanagement en het ontwerpen en realiseren van websites. HITit staat voor Holtman IT management en IT dienstverlening. Het is een éénmansbedrijf van de oprichter Han Holtman.

De Missie

Ik zet mij in voor het succes van mijn opdrachtgevers. Ik doe dit door mijn kennis ter beschikking te stellen met als doelstelling het beste uit de organisatie van mijn opdrachtgevers te halen, hun kansen te benutten en hun ideeën in praktijk te brengen.

Ik wordt geïnspireerd door een open en creatieve werksfeer, waarin de beste mensen met plezier samenwerken en waar voortgaande professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven gestimuleerd worden.

Bij alles wat ik doe, voel ik mij persoonlijk betrokken bij de mensen in de organisaties waarvoor ik werk.

 Visie

Het internet bevordert dat bedrijven in duurzame samenwerking gezamenlijk produkten of diensten verlenen. Dit wordt wel een interorganisatie genoemd. Dat is een organisatie van juridisch zelfstandige bedrijven, die onderling contracten hebben afgesloten om samen als één onderneming samen te werken en soms ook als één onderneming samen te werken (een goed voorbeeld was hierbij Economony).

De samenwerking die HITit zoekt is die met bemiddelingsbedrijven. Deze bedrijven weten wat de cultuur en de problematieken zijn van de opdrachtgevers. Zij zorgen ervoor dat HITit opdrachten verkrijgt.

Door resultaatgericht gericht te werken door kwaliteiten van medewerkers van verschillende afdelingen te bundelen in betrokken multidisciplinaire projectteams. Zowel kennis, samenwerking als betrokkenheid zijn kritische succesfactoren in onze projecten.

Wij willen een werkelijke toegevoegde waarde leveren op de gebieden van project- en programmamanagement. Hierdoor zijn de projecten uitgevoerd door HITIT, in principe, voorspelbaar.

Wij worden geïnspireerd door een open en creatieve werksfeer, waarin de beste mensen met plezier samenwerken en waar voortgaande professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven gestimuleerd worden.

 Werkwijze

In onze projecten gaat het erom:
1) op een gedragen manier;
2) een vooraf gedefinieerd meetbaar projectresultaat op te leveren.

Randvoorwaarde is dat de sfeer zowel binnen als buiten het projectteam(s) goed is.

De projectopdracht wordt afgestemd met de opdrachtgever en bij voorkeur een stuurgroep. De projectopdracht wordt op een zodanige manier beschreven dat zij meetbaar is. Vervolgens gaat het projectteam bezig met het opstellen van het plan van aanpak. In dit plan staan de GOKIT (Geld, Taken en verantwoordelijkheden van het projectteam, Kwaliteit van de op te leveren producten, informatie en tijdskaders) aspecten beschreven.

Tijdens het project wordt over wijzigingen van het projectplan gerapporteerd aan de opdrachtgever.