Programmamanagement.
Uw organisatie verandert voortdurend en kantelt zich van een product-geörienteerde omgeving naar een klant gerichte omgeving. Klanten en directie verwachten dat u projecten kunt uitvoeren tegen voorspelbare kosten en tijdspaden. Daarnaast wordt geëist dat de opgeleverde produkten van een goede kwaliteit zijn.   De medewerkers verwachten dat u hun belangen goed in ogenschouw neemt. Vooraleer geen eenvoudie opgave zonder een juist ingerichte projecten organisatie. Wij verstaan onder programmamamanagement het geheel van maatregelen die u bedrijfsbreed treft om vele projecten tegelijkertijd te kunnen managen.

 Of vraagt u zich wel eens af:
Hoe komt het dat ondanks goede projectplannen, de projecten niet beheersbaar zijn ?
Wat is er de oorzaaak van dat de organisatie soms zeer druk is en soms stil lijkt te staan?
Waarom bemoeien opdrachtgevers zich met mijn prioriteiten?
  Kan ik taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tijdelijk uit handen geven aan een gespecialiseerde programma manager?
Waarvoor wordt een programma manager precies ingezet?
Welke rol vervult een programma manager in de organisatie?
Hoe lang duurt zon traject en wat levert het op?

 Een programmamanager van HITit kan u helpen met de oplossing van bovenstaande vragen.
Programma- en project management is een gespecialiseerde dienst van HITit die uw organisatie helpt bij het leiding geven aan veranderingen in uw ICT-organisatie.   Met een programma of project manager van HITit bent u verzekerd van een onafhankelijke, deskundige manager die uw organisatie of project tot het gewenste resultaat brengen.

 Projectmanagement
In de ICT, dienstverlening, is projectmanagement een onmisbaar onderdeel van een winnende bedrijfsstrategie. Een projectmanager dient haalbare doelstellingen te bepalen, de beste manieren om te plannen en te structureren, tijd- en budgetcontrolles uit te voeren en een project tot een goed einde te brengen   Met een project manager van HITit bent u verzekerd van een onafhankelijke, deskundige projectmanager die uw organisatie of project tot het gewenste resultaat brengen.