De ontwikkeling van een website

Het ontwerpen van een website is complex. Het vereist vaardigheden in meerdere disciplines, zoals design, inhoud, structuur en opbouw, het programmeren en het testen. Een webdesigner van HITit heeft al deze vaardigheden in huis.
 Het doel van de website

Voordat er overgegaan kan worden tot het ontwerp van de website zult u na moeten gaan op welke manier u van het Internet gebruik wil gaan maken. Met andere woorden: u moet voor uzelf nagaan wat het doel van de website is. Om u hiermee te helpen zijn er een aantal voorgedefinieerde keuzes:
  • Informatief: U gebruikt de website als informatievoorziening voor uw relaties en kunt op de website bijvoorbeeld een bedrijfsprofiel zetten.
  • Communicatief/Marketing: U kunt uw naamsbekendheid vergroten door strategische links te plaatsen of gebruik te maken van een zogenaamd affiliatie programma. Dit laatste maakt het mogelijk om op andere websites uw link te plaatsen. De eigenaar van zo een website ontvangt dan een bedrag voor iedere bezoeker die via een link op uw website terecht komt.
  • Verhandelen van producten en/of diensten: ook wel E-commerce genoemd. U wilt middels het Internet goederen of diensten verkopen aan derden. De gegevens omtrent deze goederen of diensten staan op uw site, verder wordt al het verkeer bijgehouden in een database op de server.
  • Integratie: Het koppelen van de website aan bestaande informatiesystemen. Hierbij biedt u uw klanten de mogelijkheid om de gegevens van hun account op te vragen of documenten of bestanden, die dienen als ondersteuning van uw product, te zoeken. De gebruiker heeft dus de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met bestaande systemen binnen uw bedrijf.
 Het budget

Wat betreft de kosten van een website kunnen we twee fasen onderscheiden, de ontwikkelfase en de onderhoudsfase.

HITit zal, gebaseerd op de omvang en de complexiteit van uw website, een schatting maken van de kosten en de levertijd. De omvang wordt grotendeels bepaald door het aantal webpagina’s dat u denkt nodig te hebben. De complexiteit hangt af van de functionaliteiten die gewenst zijn. Een koppeling aan een database of een E-commerce site kost beduidend meer tijd als een online bedrijfspresentatie.

De kosten van onderhoud hangen ook af van de complexiteit. Daarnaast is de frequentie waarmee het onderhoud uitgevoerd wordt uiteraard van belang. Een online bedrijfsprofiel zal voornamelijk uit eenvoudige html-code bestaan en is makkelijk aan te passen, een online winkel daarentegen zal heel wat meer expertise vergen en dus ook een stuk prijziger zijn.

 Omgang met de ontwerper
De taak van de ontwerper

Tijdens de voortgang van het project mag u het volgende van de ontwerper verwachten:

  • het op een efficiënte en vakbekwame wijze uitvoeren van afgesproken taken of diensten;
  • het aanwijzen van problemen en het voordragen van oplossingen;
  • regelmatig voorzien in een voortgangsrapport;
  • het naar behoren en op tijd afleveren van de website.
Uw taak

Nadat u een overeenkomst hebt bereikt met een website ontwikkelaar, dient u een actieve rol in te nemen in het proces. Dit kunt u doen door het zetten van maatstaven, regelmatige communicatie met de ontwikkelaar en het bijhouden van de voortgang. Wanneer u dit doet, zult u waarschijnlijk uiteindelijk meer tevreden zijn met de website.

U zult aan bepaalde randvoorwaarden dienen te voldoen, zoals het op tijd leveren van de inhoud van de site en genoeg capaciteit van beoogde beheerders ter beschikking stellen.


 Leesvoer